Con Người Đất Việt
Quang cao giua trang

[HEADER]

Trang chủ » Soi gương »

Thứ ba - 09/08/2016 22:44

Quán Thế Âm

Ðời Ðường có hai vị Ðại Sư, một vị là Hàn Sơn, một vị là Thập Ðắc. Cả hai ngài Hàn Sơn và Thập Ðắc vốn là quý vị đồng tu rất thân với nhau. Ngài Thập Ðắc khi còn thơ ấu được Phương trượng Phong Can đem về chùa Quốc Thanh nuôi nấng và dạy bảo. Ngài Thập Ðắc chuyên việc nấu nước trong nhà trù và mỗi ngày góp nhặt đồ ăn thừa cho vào ống trúc đem cúng dường ngài Hàn Sơn.

Ngài Hàn Sơn ngụ ở động Nguyệt quang trên núi Thiên Thai, mỗi ngày tới chùa Quốc Thanh nhận thức ăn. Hai ngài thường cười đùa bỡn cợt với nhau, nên cả chùa ai cũng cho họ là người điên.

Một hôm, quan Thái thú Lã Khưu Yên tới gặp Hòa thượng Phong Can và hỏi rằng:

 Thưa Thiền sư, trong quá khứ chư Phật và Bồ tát thường hóa thân tới thế giới này, vậy thời nay chư Phật và Bồ tát có còn hóa thân tới cõi này nữa hay không?

Ngài Phong Can đáp:

– Có! Bất quá ngài không nhận ra mà thôi. Bây giờ tại chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai, vị Thầy chuyên nấu nước ở nhà trù chính là Phổ Hiền Bồ tát đấy. Thầy có một người bạn là Hàn Sơn, tức là Văn Thù Bồ tát.

Lã Thái Thú nghe xong rất vui mừng, bèn đi gấp đến chùa Quốc Thanh để đảnh lễ hai vị Bồ tát Hàn Sơn và Thập Ðắc.

Thầy Tri Khách chùa Quốc Thanh thấy quan Thái thú đến viếng thì ân cần tiếp đãi, nhưng khi nghe vị quan này muốn gặp Hàn Sơn và Thập Ðắc thì ngạc nhiên vô cùng. Tuy không hiểu được lý do, thầy cũng dẫn quan Thái thú tới nhà trù. Bấy giờ đúng lúc hai ngài Hàn Sơn và Thập Ðắc đang cười nói như hai kẻ điên khùng.

Lã Thái Thú vô cùng cung kính đảnh lễ hai Ngài:

– Ðệ tử là Lã Khưu Yên xin thỉnh cầu quý Ðại Bồ tát từ bi dạy bảo cho kẻ mê muội này!

Thập Ðắc hỏi:

– Ông làm gì thế?

Thái thú đáp:

 – Con nghe Hòa thượng Phong Can dạy rằng hai Ngài là hóa thân của Ðức Văn Thù và Ðức Phổ Hiền, bởi vậy con tới đây để xin đảnh lễ và khẩn cầu quý Ngài khai thị cho con.

Thập Ðắc nghe xong vừa thụt lùi vừa nói:

– Ngài Phong Can nói nhảm! Ngài Phong Can là hóa thân của Ðức A Di Ðà, sao không lạy Ngài mà lại tới đây quấy rầy chúng tôi?

Nói xong thì chạy ra khỏi chùa, lên tới động Nguyệt Quang núi Thiên Thai rồi, cả hai ngài vào trong hang đá. Thái thú thấy vậy vô cùng thất vọng bởi vì hai vị Bồ tát đã ẩn mình không ra nữa.

Quàng Thánh…quang mình?

 

 

Liên kết website


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nayHôm nay : 161

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 732

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1891922

//