Con Người Đất Việt
Quang cao giua trang

[HEADER]

Trang chủ » Soi gương »

Thứ tư - 01/01/2020 16:20

Cảm Trời Phật hộ

Ngày nay mọi người phải chạy đua với thời gian, để đỡ tốn thời giờ, nhiều người đã phát minh ra cách đọc Kinh như thế này:
Mỗi  người cầm cuốn sách Kinh thắp ba nén hương và đọc:
– Các Thần Thánh ở trang thứ nhất cầu phúc lộc thọ cho chúng con.